KVKK ve Gizlilik Politikası

Bu bilgi, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmıştır.

Ticari Unvan
Dialook Bilişim ve Değerli Taşlar A.Ş

MERSİS No:
Dialook

Adres
Nuruosmaniye Cad. Alibaba Türbe Sok. Feyzullah İş Hanı, No: 8 Kat: 1
Kapalıçarşı / Fatih / İstanbul

0212 5221132
[email protected]

Dialook, kişisel verilerinizin paylaşılması ve işlenmesi süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için, mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri alır.
Kişisel verileriniz, Dialook tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, sanal mağazaya (www.dialook.com) üye olma aşamasında, sanal mağazadan üye olmadan sipariş gerçekleştirilmesi sürecinde, Dialook’un sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için doğrudan Dialook ya da Dialook’un yurtiçinden veya yurtdışından destek hizmeti aldığı kuruluşlar aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında, Dialook’un sahibi olduğu ya da hizmet aldığı çağrı merkeziyle yapılan görüşmelerde, ürün ve hizmet sözleşmeleri kurulurken, kendi bünyesinde ya da yetkilendirdiği firmalarca açılan mağazalarda, sertifikasyon ve ürün/hizmet garanti kayıtları esnasında toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz, yurtiçinden veya yurtdışından hizmet verilen kişi ya da kuruluşlarla, destek hizmeti alınan ya da alınması planlanan yurtiçinden veya yurtdışından kişi ya da kuruluşlarla, yasal mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu olan adli ya da resmi makamlarla paylaşılmaktadır.
Kişisel verilerinizin paylaşımıyla, ürün ve hizmetlerimizin güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.
Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, ürün/hizmet teklifi sunulabilmesi ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, yeni ürün çalışmaları, belirli kalite standardının sağlanması vb. amaçlarla işlenmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında;
a.    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b.    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c.    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d.    Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi, kuruluş ya da resmi makamları öğrenebilme,
e.    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f.    6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini isteme,
g.    (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h.    İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i.    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma yönündeki talebinizi şirketimizin Nuruosmaniye cad. Alibaba Türbe Sokak. Feyzullah iş Merkezi no 8 Kapalıçarşı/Fatih/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya [email protected] e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

newsletter

Dia
Welcomes
You

Hear about our latest news and discount and meet stunning diamonds that perfectly suits the person you love.

Üyelik

Üye olmalı ya da giriş yapmalısınız.
LOADING
ERROR
SUCCESS