7/24 MÜŞTERİ HİZMETLERİ - 100% İADE GARANTİSİ - GÜVENLİ ALIŞVERİŞ - 0216 366 99 44

KVKK ve Gizlilik Politikası

Bu bilgi, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmıştır.

Ticari Unvan

Dialook Bilişim ve Değerli Taşlar A.Ş

MERSİS No:

Dialook

Adres

Nuruosmaniye Cad. Alibaba Türbe Sok. Feyzullah İş Hanı, No: 8 Kat: 1
Kapalıçarşı / Fatih / İstanbul

0212 511 22 32
[email protected]

Dialook, kişisel verilerinizin paylaşılması ve işlenmesi süreçlerinde, verilerinizin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için, mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri alır.

Kişisel verileriniz, Dialook tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, sanal mağazaya (www.dialook.com) üye olma aşamasında, sanal mağazadan üye olmadan sipariş gerçekleştirilmesi sürecinde, Dialook’un sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için doğrudan Dialook ya da Dialook’un yurt içinden veya yurt dışından destek hizmeti aldığı kuruluşlar aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında, Dialook’un sahibi olduğu ya da hizmet aldığı çağrı merkeziyle yapılan görüşmelerde, ürün ve hizmet sözleşmeleri kurulurken, kendi bünyesinde ya da yetkilendirdiği firmalarca açılan mağazalarda, sertifikasyon ve ürün/hizmet garanti kayıtları esnasında toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, yurt içinden veya yurt dışından hizmet verilen kişi ya da kuruluşlarla, destek hizmeti alınan ya da alınması planlanan yurt içinden veya yurt dışından kişi ya da kuruluşlarla, yasal mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu olan adli ya da resmi makamlarla paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizin paylaşımıyla, ürün ve hizmetlerimizin güvenli bir şekilde kesintisiz olarak sunulabilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim kurulabilmesi, ürün/hizmet teklifi sunulabilmesi ve diğer pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, yeni ürün çalışmaları, belirli kalite standardının sağlanması vb. amaçlarla işlenmektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında;

a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi, kuruluş ya da resmi makamları öğrenebilme,

e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. 6698 sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini isteme,

g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma yönündeki talebinizi şirketimizin Nuruosmaniye cad. Alibaba Türbe Sokak. Feyzullah İş Merkezi No: 8 Kapalıçarşı/Fatih/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya [email protected] e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Hoş Geldiniz

DIALOOK hesabının avantajlarından yararlanın
Ürünler getiriliyor...